محصولات دام

Notice: Undefined variable: metadata in /var/www/vhosts/kimiaroshd.com/httpdocs/wp-content/plugins/lightbox-gallery/lightbox-gallery.php on line 682 Notice: Undefined variable: metadata in /var/www/vhosts/kimiaroshd.com/httpdocs/wp-content/plugins/lightbox-gallery/lightbox-gallery.php on line 682 Notice: Undefined variable: metadata in /var/www/vhosts/kimiaroshd.com/httpdocs/wp-content/plugins/lightbox-gallery/lightbox-gallery.php on line 682 Notice: Undefined variable: metadata in /var/www/vhosts/kimiaroshd.com/httpdocs/wp-content/plugins/lightbox-gallery/lightbox-gallery.php on line 682 Notice: Undefined variable: metadata in /var/www/vhosts/kimiaroshd.com/httpdocs/wp-content/plugins/lightbox-gallery/lightbox-gallery.php on line 682 Notice: Undefined variable: metadata in /var/www/vhosts/kimiaroshd.com/httpdocs/wp-content/plugins/lightbox-gallery/lightbox-gallery.php on line 682

 

 

 

۱) مکمل مخصوص گاو ( شیری – تلیسه – پرواری )

۲) مکمل گاوهای شیروارسنگین

۳) مکمل  مخصوص گاودارای منیزیم بالا

۴) مکمل آنیونی مخصوص گاو خشک

۵) مکمل گوساله شیرخوار

۶) مکمل دامی چندمنظوره(مخصوص گاووگوسفند)

۷) مکمل درمانی دام شیرواروگوشتی با فسفر۹۶گرم

۸) مکمل دامی با فسفر۶۰گرم

۹) مکمل دامی با فسفر۳۰گرم

۱۰) مکمل دامی با فسفر۱۰گرم

۱۱) مکمل دامی بدون فسفر