درباره ما

شرکت توليدی مکمل های غذائی و دارويی دام و طيور کيميا رشد گرگان درسال ۱۳۷۲ فعاليت خود را در زمينه توليد مکمل های غذائی و داروئی دام و طيور، درشهرک صنعتی آق قلا آغاز نمود. درسال ۱۳۷۶، همزمان باتوسعه صنعت دام و طيور در کشور، اين شرکت در راستای سياست خود کفائی در زمينه نهاده های دام و طيور، نسبت به راه اندازی خطوط توليد دی کلسيم فسفات و پودر چربی اقدام نمود. توسعه کيفی محصولات نيز همواره فرا روی مديران شرکت قرار داشت، به نحوی که استقرار سيستم مديريت کيفيت براساس استانداردISO 9002: 1994  درسال ۱۳۷۸ صورت گرفت. اخذ استاندارد ملی ايران جهت توليد دی کلسيم فسفات درسال ۱۳۸۱،اخذ استاندارد ISO 9001: 2000  درسال ۱۳۸۳ و همچنين صادرات محصولات توليدی به بسياری ازکشورها، تنها بخشی از تلاش ها جهت دارابودن کيفيت برتر محصول، و مشتری مداری در شرکت کيميا رشداست. در راستای توسعه کمی محصولات ، و هم چنين دست يابی به تکنولوژی نوين، ازسال ۱۳۸۲ شرکت کار بر روی دو محصول جديد رکسارسون و کولين کلرايد را در واحد تحقيق و توسعه خود آغاز ، و با تکميل پروژه های فوق ، برای اولين بار درکشور ازسال ۱۳۸۳ آن ها را به بازار مصرف دام و طيور عرضه نمود. شرکت کيميارشد با بهره گيری از متخصصان مجرب تغذيه دام و طيور، و اخذ مجوز از سازمان دامپزشکی کشور، قادر به ساخت مکمل های سفارشی با فرمول خاص متناسب با سن ، نژاد، دوره پرورش و دوره توليد دام و طيور و آبزيان بر اساس تقاضای دام داران، مرغداران و آبزی پروران می باشد. درسال ۱۳۸۶ با پيشرفت روزافزون صنعت دام و طيور در ايران و بويژه استان گلستان، صنايع جانبی و پشتيبان متناسب با آن را ايجاب می نمايد که شرکت بتواند در يک نگاه راهبردی نيازهای حال و آينده صنعت دام و طيور کشور را پاسخگو بوده و ضمناً بااستفاده ازتکنولوژيهای روزآمد و استانداردهای نوين داروسازی سهم قابل توجهی ازبازارهای داخلی و جهانی را کسب نمايد. شرکت کيميارشد در اين راستا و با درک عميق از ضروريات افزايش کيفيت و محصولات دارويی توليد داخل با هدف بهبود بهره وری در واحدهای پرورش دام و طيور در داخل کشور و گسترش صادرات غير نفتی با مرغوبيت و کيفيت جهانی در بخش بين المللی ، اقدام به احداث کارخانه ای منطبق با معيارهای جهانی نمود. داروسازی کيميارشد در زمينی به مساحت ۵۰۰۰مترمربع و با زير بنای ۱۸۰۰ مترمربع درسال ۱۳۸۵ طراحی گرديد و پس از طی مراحل مختلف با بهره گيری از مدرنترين تاسيسات و ماشين آلات ساخت داروهای دامپزشکی و تائيد کيفی استانداردهای ISO7 وISO8  درسال ۱۳۸۷ به مرحله بهره برداری رسيده است. و انشاء ا… در ارديبهشت ۱۳۹۰ فراورده های مختلف داروئی خود را در اشکال مختلف قرص، پودر محلول در آب، محلولهای خوراکی وارد بازار داروئی کشور خواهد نمود. بخش توليد اين واحد داروسازی دارای ۹۰۰ مترمربع زير بنا بوده وبه شکل Clean Room (اطاق تميز) و تحت استانداردهای ISO7 و ISO8  طراحی و احداث گرديده است.

تاسيسات هواساز و سيستم HVAC

تمامی بخش های مربوط به توليد و انبارها از طريق سيستم هوشمند و اتوماتيک HVAC  و توسط ۴ دستگاه AHU با پشتيبانی سيستم بخار و همچنين چيلر عظيم McQUAY کنترل می گردد. اين سيسستم پيشرفته هواساز مسئول حفظ شرايط ساخت، کنترل کيفيت هوا و فاکتورهايی از قبيل دما، رطوبت ، تعداد ذرات معلق درفضا، کنترل و حفظ فشار تقريبی بين واحدهای مختلف ، نور و همچنين کنترل کيفيت ميکرو بيولوژيک هوا درمحدوده های مختلف می باشد.اين سيستم با کمک شبکه ای هوشمند و در سطح وسيعی ازطريق کانالهای هوارسان(air diffuser ) ، کانالهای برگشت هواreturn ducts و فيلترهای هپا (Hepa Filters  ) کيفيت توليد را درحين فرايند ساخت تضمين می نمايد.جنس ديوارهای تعبيه شده دربخش های مختلف ازپانل های خاص مورد استفاده درصنايع داروسازی بوده ، کف کارخانه توسط پوشش های خاص و قابل تعويض pvc منطبق با استانداردهای GMPپوشيده شده و تمامی قسمتهای دارای Air Loks  و pass boxes  می باشد.

ظرفيت توليد

  • واحد توليد محلول های خوراکی با ظرفيت ساليانه ۱۰۰۰تن
  • واحد توليد پودرهای محلول درآب با ظرفيت ساليانه ۱۰۰۰تن
  • واحد توليد قرص و پلوس با ظرفيت ساليانه ۵۰۰ تن ( درآينده نزديک)

ماشين آلات

تمامی تاسيسات و ماشين آلات مورد استفاده دربخش های توليد خارجی و با عملکرد بسيار قابل قبول تهيه، نصب و راه اندازی شده اند. ماشين آلات مورد استفاده در بخش پودر سازی شامل بلندر با عملکرد بسيار دقيق ، بالابر ، آسياب هم سايز کننده ( sifter ) ، دستگاه بسته بندی فويل آلومينيوم و کارتونينگ ميباشد. ماشين آلات مورد استفاده در بخش شربت سازی شامل تانگهای استيل دو جداره همراه با هموژنايزر، مخازن ۳۰۰۰و ۴۰۰۰ ليتری، فلينگ ۱۸ نازله اتوماتيک، دستگاه شستشوی شيشه و بطری (Washing ) ، دستگاه پرکنی ( Filling )، درپوش گذاری ( Capping )، برچسب زنی اتوماتيک و کارتونينگ می باشد. خط توليد قرص و بلوس شامل خمير کن، خشک کن گرانولاتور، پرس قرص ، بليسترينگ و…….. می باشد.

انبارها (Warehouses)

زيربنای کل انبارها بالغ بر ۷۰۰ مترمربع و مشتمل بر انبار مواد اوليه، انبار مواد بسته بندی، قرنطينه و انبار محصول نهائی می باشد تمامی فضاهای انبارها توسط سيستم HVAC ازنظر دما، رطوبت و فشار  هوا کنترل می شوند. تاسيسات توليد آب Water Treatment ، بخار آب و برق اظطراری. اين تاسيسات در زير بنايی معادل ۲۰۰ مترمربع طراحی و تاسيس گرديده که شامل توليد بخار، آب ساز و هوای فشرده (Compressdair ) ميباشد. بخش بخار قادر به توليد ۲ تن بخار در ساعت می باشد که توسط يک خط بخار به طول ۱۲۰ متر به بخش های مختلف متصل می گردد. دربخش آب سازی آب خالص Purified Water و آب مقطر قابل يون Water For Inj با روش های اسمز معکوس (RO) و تعويض يون(IE ) و تقطير توليد می گردد. ميزان برق مصرفی اين مجموعه درحداکثر زمان کاری ۵۰۰ کيلو وات درساعت می باشد. تمامی مراحل اجرای طرح از قبيل مطالعه توپوگرافی، طرح اوليه کارخانه، طراحی نهايی، عمليات ساختمانی، انتخاب سيستم های هواساز و آب ساز، انتخاب ماشين آلات خطوط توليد و مراحل نهايی نصب و راه اندازی ماشين آلات با بهره گيری از خبره ترين مشاورين داخلی و خارجی به مرحله انجام رسيده است. بدون شک تاسيس و بهره برداری از اين واحد مدرن داروئی بدون حمايت ها و رهنمودهای سازمان دامپزشکی کشور، اداره کل دامپزشکی استان گلستان، اداره کل صنايع استان گلستان و ساير سازمانهای ذيربط ميسر نبوده و حجم سرمايه گذاری بالايی انجام شده در احداث اين واحد توليدی بر اساس نگرش استراتژيک سازمان دامپزشکی و متوليان امور داروئی سازمان دامپزشکی به امر توليد محصول مناسب(GMP  ) دريک محيط کاملاً صنعتی و منطبق با استانداردهای به روز صنعت داروسازی بوده است و مديريت و کارکنان پرتلاش مجموعه کيميارشد همواره خود را مديون الطاف پروردگار متعال و رهنمودهای تمامی عزيزان ميداند که در احداث و راه اندازی اين واحد داروئی دامپزشکی کشور ما را مرهون محبت ها و حمايت های معنوی خود نمودند.