تحقيق و توسعه

 

واحد تحقيق و توسعه شرکت داروسازی کيميا رشد به عنوان قلب شرکت با بکارگيری پرسنل مجرب و دستگاه ها و تجهيزات پيشرفته ، با ارائه انواع فرمولاسيون در راستای اهداف شرکت در جهت نيل به دستيابی محصولات با کيفيت ، متنوع و مورد نياز بازار گام بر می دارد . پرسنل بخش تحقيق و توسعه متشکل از دامپزشکان ، داروسازان ، مهندسين و کارشناسان شيمی و ميکروبيولوژی همواره تلاش دارند با بهره گيری از آخرين منابع علمی معتبر و فن آوری های روز دنيا ، نسبت به طراحی و فرمولاسيون محصولات جديدی که تامين کننده کردن نياز بازار دارويی کشور نيز می باشند ، بپردازند . عمده ترين فعاليت اين گروه دستيابی به فرمولاسيون داروهای جديد بر پايه مستندات علمی معتبر در زير واحد فرمولاسيون گروه می باشد . تلاش اين واحد بر آن است تا ضمن انتخاب ، ساخت و عرضه هر چه بيشتر و هر چه سريعتر محصولات جديد به منظور غنی تر نمودن سبد محصولات شرکت ، بهترين کيفيت ممکن برای محصولات جديد را در نظر گرفته تا از طريق جلب رضايت عمومی مشتريان و مصرف کنندگان ، عبارت « مشتری مداری » را از مرحله شعار به مرحله عمل در آورد .

عمده فعاليت های اين گروه شامل :

 • جستجوی مقالات .
 • انتخاب داروهای جديد .
 • مطالعه در خصوص شرايط توليد محصولات جديد .
 • طراحی فرمولاسيون داروهای جديد .
 • مطالعات پيش فرمولاسيون .
 • توسعه بخشيدن به متدهای آناليز .
 • طراحی تست های پايداری تسريع شده .
 • برطرف سازی اشکالات موردی در فرآيندهای توليد و کنترل کيفيت .
 • تدوين پرونده جامع دارو .
 • ارزيابی رقبای داخلی و بين المللی در جهت پيدا نمودن راهکار مناسب در ارتقاء فروش .
 • فعاليت های آموزشی ( اجرای سمينار – چاپ فصلنامه – پوستر – بروشور و … ) جهت ارتقاء سطح دانش مصرف کنندگان داروهای شرکت .
 • گردآوری و جمع آوری داده ها و تبديل آنها به اطلاعات مورد نياز جهت تصميم گيری مناسب .

در طی سالهای فعاليت گروه تحقيق و توسعه ، اين واحد و آزمايشگاه وابسته به آن موفق به کسب پروانه ها ، مدارک و تقدير نامه های مختلفی گرديده که از آن جمله می توان به موارد ذيل اشاره نمود :

 • دارای گواهينامه تحقيق و توسعه از وزارت صنايع و معادن .
 • عضو رسمی انجمن مراکز تخصصی تحقيق و توسعه صنايع و معادن .
 • لوح تقدير مدير برتر تحقيق و توسعه کشور .
 • تنديس مدير تحقيق و توسعه برتر کشور .

واحد فرمولاسيون تمام مراحل تکوين يک فرمولاسيون دارويی ، از مرحله پيش فرمولاسيون تا توليد بچ آزمايشی و صنعتی و معتبر سازی روش های ساخت و آزمايش که در نهايتا به تدوين پرونده دارويی DMF منجر می شود در اين واحد انجام می گيرد . اين واحد از سه قسمت تشکيل شده است :

 • توسعه و طراحی فرمولاسيون : در اين واحد با استفاده از دانش و تجربه کارشناسان متخصص با به کارگيری آخرين نسخه از منابع دارويی ، انتخاب مواد جانبی ، اشکال دارويی مناسب ، بسته بندی و ساير موارد مرتبط انجام و روشهای مورد نظر تا تاييد و تصويب فرمولاسيون بهينه ادامه می يابد . تمامی آناليزهای مورد نياز مطابق با آخرين نسخه فارماکوپه به همراه مطالعات پايداری از جمله مطالعات تسريع شده ، ميان مدت و ادواری در اين واحد انجام می شود .
 • بخش آناليتيک : تمامی آزمايشات آناليتيک مطابق با آخرين روش های فارماکوبه ( USP.BP.EP ) و نيز معتبر سازی روش های آناليتيک در اين واحد انجام می شود .

 

 • بخش مستند سازی : تمامی مستندات علمی و عملی مرتبط با فرمولاسيون بهينه سازی شده و يا فرمول جديد که در DMF های دارويی مورد استفاده قرار می گيرد در اين بخش گردآوری می گردد .

همچنين مشاورين علمی و دانشگاهی در زمينه های فارماکولوژی ، بيوفارماسی ، شيمی دارويی و ساير زمينه های مرتبط همواره در اختيار اين گروه بوده و در مواقع لزوم از همکاری اساتيد دانشگاه های گوناگون استفاده می شود ( بويژه برای انجام آزمايشات همسنگی زيستی محصولات و مقايسه آنها نسبت به محصولات مشابه خارجی ) .